Ecologisch bermbeheer in Zemst

De bermen langs onze wegen zijn ecologische verbindingszones tussen de kleinere en grotere natuurgebieden die her en der verspreid liggen in het landschap.

Bermen spelen namelijk een belangrijke rol in de vestiging en verspreiding van planten en dieren en worden daarom gemaaid volgens een wegbermbeheersplan. Het wegbermbeheersplan dat in Zemst gehanteerd wordt, heeft tot doel visueel aantrekkelijke bermen te creëren waarin allerlei planten en insecten volop kansen krijgen. Het plan is opgesteld aan de hand van een aantal wettelijke voorschriften; het bermdecreet.

Het bermdecreet stelt dat er buiten de bebouwde kom niet gemaaid mag worden vóór 15 juni. Het maaisel moet ook steeds afgevoerd worden. Door het afvoeren van het bermmaaisel krijgen voedsel minnende plantensoorten zoals brandnetel, distel, berenklauw en hoge grassen het moeilijk waardoor de bloeiende, lagere planten in de bermen de kans krijgen om zich te ontwikkelen wat de bijen, vlinders en andere insecten dan ook weer ten goede komt.

Klik voor het volledige maaischema.

Gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2020 14.40 uur