e-maildisclaimer agb@zemst

*** Dit bericht (samen met de eventueel toegevoegde bestanden) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Als je niet de geadresseerde bent en je dit bericht per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Elke e-mail uitgaande van agb@Zemst of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Het agb@Zemst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van dit bericht of van zijn bijlage(n). Enkel een officiële brief ondertekend door de voorzitter en door de secretaris namens het agb@Zemst kan het agb@Zemst rechtsgeldig verbinden. ***