e-maildisclaimer

*** Dit bericht (samen met de eventueel toegevoegde bestanden) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Als je niet de geadresseerde bent en je dit bericht per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Elke e-mail uitgaande van gemeente Zemst, OCMW-Zemst of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Het gemeentebestuur/de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zemst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van dit bericht of van zijn bijlage(n). Enkel een officiële brief ondertekend door de burgemeester/OCMW-voorzitter en door de algemeen directeur namens het gemeentebestuur/de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan de gemeente/het OCMW rechtsgeldig verbinden. ***