Project Driesstraat en Lange Ravestraat

De gemeente plant riolerings- en wegenwerken in de Driesstraat en de Lange Ravestraat.

Er werd een digitaal informatiepakket verzonden aan de ingeschreven bewoners van de Driesstraat en de Lange Ravestraat. De bewoners kregen de mogelijkheid om hun vragen en opmerkingen op de ontwerpplannen te bezorgen.

Ondertussen zijn de vragen en opmerkingen verwerkt en is de omgevingsvergunning ingediend.

Momenteel is het aanbestedingsdossier in opmaak voor het aanstellen van een aannemer voor de uitvoering van de werken.

Vragen of opmerkingen? Gebruik het contactformulier op de website:  www.zemst.be/form-Vragen-over-wegenwerken.