Project Driesstraat en Lange Ravestraat

Werken Lange Ravestraat:

  • De keurder van bureau Notermans zal de bewoners contacteren om een afspraak in te plannen voor de keuring van hun private riolering. Deze eerste keuring is gratis.

Werken Driesstraat tussen Vekestraat en Diependaalstraat:

  • Momenteel werkt de aannemer aan de riolering in de Driesstraat tussen de kruispunten Vekestraat en Tuilstraat.

Doorgang met wagen tijdens de riolerings- en wegenwerken

  • De werfzone wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Uitgezonderd plaatselijk verkeer heeft beperkte doorgang om hun woning te bereiken. 
  • Op dinsdag en woensdag 30 en 31 mei zal de Vekestraat afgesloten worden ter hoogte van Vekestraat nr. 46 voor de herstelling van een verzakking. Er is een bijkomende omleiding voorzien.

Huisvuilophaling Incovo

De vuilniswagen zal niet meer door de werfzone rijden (Lange Ravestraat). Er werden 2 ophaalpunten voorzien:

  • kruispunt Driesstraat met Vekestraat
  • kruispunt Lange Ravestraat met Kampenhoutsebaan

De eigenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing en ophaling van de containers.

Contactgegevens aannemer

Deze werken hebben een grote impact op de bewoners en omwonenden. Alles wordt in het werk gesteld om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Als je de aannemer toch wil contacteren, kan dat via:

  • de werfleiding die te vinden is in het werfkantoor (gelieve aan te melden)
  • een mail naar info@dca.be
  • of het algemeen telefoonnummer van DCA: 014 62 22 11

Er werd een informatievergadering georganiseerd op maandag 5 september 2022 voor de buurtbewoners in de projectzone. De presentatie is in bijlage terug te vinden.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool