Doordachte aanpak erfgoed

Met het Onroerenderfgoeddecreet uit 2013 kregen Vlaamse steden en gemeenten steeds meer bevoegdheden om hun lokaal erfgoed zelf te beheren. Die toenemende verantwoordelijkheid biedt heel wat mooie kansen maar ook grote uitdagingen.

De bescherming van monumenten, landschappen en archeologische sites vereist immers een doordachte aanpak en overleg met diverse actoren. Om dit efficiënt aan te pakken riep De Vlaamse overheid de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddiensten (IOED) in het leven. Een IOED is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, liefst uit dezelfde omgeving en met een gelijkaardig erfgoedprofiel, dat een gezamenlijk erfgoedbeleid uitbouwt. Zo’n IOED werft dan een aantal specialisten aan die de gemeenten bijstaan met adviezen bij beschermingen, archeologische opgravingen, opmaak van beheersplannen, inventarisatie van erfgoed, enz. De IOED wordt hiervoor gesubsidieerd door zowel de Vlaamse overheid als de provincie Vlaams-Brabant. Voor Zemst zal in 2020 een IOED worden opgericht vanuit het reeds bestaande samenwerkingsverband Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Zo zal het beheer van landschap en erfgoed gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Win-win dus!

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019 17.12 uur