Doorbomen over bomen

Zemst wordt al jaren bestempeld als een groene gemeente. Een groene long tussen twee steden. De aanwezigheid van bomen zijn daarin een bepalende factor.

Bomenplan

Bomen zorgen voor koelte op warme dagen, filteren fijn stof en nemen CO2 op uit de lucht om er zuurstof voor in de plaats te geven. Door die positieve bijdrage tot het leefklimaat, zijn bomen belangrijk in ons straatbeeld. Al hebben ze soms ook nadelen. Er vallen bladeren af en in sommige gevallen bezorgen ons ongewenst schaduw. Hoewel bomen in de straat meer voordelen bieden dan nadelen, blijven de meningen over het aanplanten van bomen verdeeld.

Daarom werd een bomenplan opgesteld waarin het huidige bomenbestand werd beschreven. Hierin wordt de nodige aandacht besteed over de aanplant van jonge bomen en het beheer van het huidige bomenbestand. Niet alle bomen kunnen behouden blijven. In sommige straten worden bomen gerooid en nadien opnieuw aangeplant. Voor deze laanbomen werd een planning opgesteld voor de volgende 5 jaar. Er zijn in totaal al meer dan 5100 bomen aangeplant langs onze wegen en op pleintjes. De voorbije winter werden 128 nieuwe bomen aangeplant langs onze wegen en nog eens 20 bomen op pleintjes. Ook de volgende winterperiode zullen nieuwe bomen langs straten aangeplant worden.

Veteraanbomen

In Zemst staan 130 bomen die ouder zijn dan 100 jaar. Deze waardevolle veteraanbomen trachten we zo goed mogelijk te behouden omdat ze beeldbepalend zijn en een meerwaarde betekenen voor de biodiversiteit.

Meer weten? Je leest er alles over in het bomenplan.