Doelstellingen meerjarenplan 2020-2025

Benieuwd welke richting onze gemeente uit wil en aan welke projecten we in de nabije toekomst gaan werken?
Het gemeentebestuur heeft een nieuw meerjarenplan gemaakt voor de periode 2020-2025.

Aan de hand van een achttal doelstellingen willen we ons beleid in Zemst focussen op o.a. fietsen, veiligheid, beweging, landelijkheid, duurzaamheid, zorgzaamheid, verbinding, ondernemerschap, financiële gezondheid van de gemeente en de gemeente als voorbeeld. Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met de vooropgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Gezien we jou als inwoner willen laten participeren willen we je ook duidelijk informeren.
Vandaar dit kort overzicht van de 8 doelstellingen.

1. Verbinden en versterken 

Als gemeente willen we inzetten op het verbinden en versterken van ons rijk verenigingsleven,
onze evenementen, gezellige buurten en bruisende vrijwilligerswerking.
Deze zorgen samen voor de sociale cohesie en maken van Zemst een warme en hechte gemeenschap.

2. Ruim en gevarieerd aanbod sport, beweging, cultuur en kunst

We voorzien in kwaliteitsvolle vrijetijds-infrastructuur. Samen met enkele strategische partners gaan we volop voor een nieuw zwembad. We kiezen voor een nieuwe sporthal in Zemst-centrum en renoveren sporthal de Waterleest in Eppegem. Een nieuwe multifunctionele buurtschuur ondersteunt ons rijk verenigingsleven.

3.Toekomstgericht onderwijs 

Via hedendaags en kwaliteitsvol onderwijs willen we onze kinderen zichzelf volwaardig laten ontplooien tot kritisch denkende jongeren, klaar voor de wereld. Onze scholen zijn open en inclusieve plekken waarbij we de gebouwen multifunctioneel gebruiken en maximaal ter beschikking stellen buiten de schooluren.

4. Brede campus voor zorg op maat

Het huidige woonzorgcentrum beantwoordt niet meer aan de huidige regel- en wetgeving. Via een behoeftestudie willen we een totaalvisie ontwikkelen met betrekking tot zorg. Hierbij staat zorg op maat van elke bewoner centraal.

5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving

Onze dorpskernen moeten opnieuw aantrekkelijker worden. Zemst heeft heel wat fiets- en wandelroutes langsheen authentieke bezienswaardigheden zoals kastelen, kapelletjes en mooi gerestaureerde kerken, gebouwen met erfgoedwaarde, etc.

6. Ondernemersvriendelijk en toeristisch aantrekkelijk klimaat

Onze landelijke gemeente heeft voldoende troeven in huis om onze lokale economie te ondersteunen, onze horeca te laten floreren en onze landbouwers voldoende ruimte te geven. Daarnaast willen we graag onze vele en rijke toeristische troeven extra in de verf zetten.

7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief

Zemst biedt mensen een meerwaarde als landelijke en groene gemeente met veel open ruimte. We willen hier verder op inzetten door deze open ruimte doordacht en toekomstgericht te beheren met aandacht voor o.a. groen-blauwe aders, zinvol ruimtegebruik en klimaatadapatie.

8. Klant enthousiaste en daadkrachtige diensten

De gemeentelijke diensten bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening op een efficiënte en transparante manier aan elke Zemstenaar. Gemotiveerde personeelsleden werken dagelijks enthousiast en klantvriendelijk.

Rapportering over het prioritair beleid van het meerjarenplan 2020-2025

De rapportering over het prioritair beleid in het gemeentelijk meerjarenplan zal voortaan beschikbaar zijn via een nieuwe interactieve tool. Dit innovatieve instrument zal je in staat stellen om gemakkelijk de voortgang van onze prioritaire doelstellingen en acties te volgen.

Het prioritair beleid is een essentieel onderdeel van ons meerjarenplan waarin de belangrijkste focuspunten van het beleid voor deze legislatuur werden vastgelegd. Met deze nieuwe tool zullen we regelmatig updates verstrekken over de voortgang van deze doelstellingen, waardoor je een transparant inzicht krijgt in ons werk.