Dienst opvanggezinnen

In elke deelgemeente van Zemst wonen enthousiaste, gemotiveerde onthaalouders die zich dagelijks inzetten voor de kinderen van onze gemeente. De meeste onthaalouders richten zich vooral op de kleinste kinderen, voor ze naar school vertrekken. Sommigen onder hen kiezen er echter voor om enkel buitenschoolse opvang aan te bieden en dit aan kinderen tussen 2.5 en 12 jaar(einde basisschool).

De onthaalouders aangesloten bij het OCMW bieden een kleinschalige opvang waar huiselijke sfeer en individuele benadering van elk kind centraal staat.

Elk kind is uniek en elk kindje is welkom! Wij bekijken elke opvangvraag samen met de ouders en kijken hoe we jou en je kindje het beste kunnen verder helpen.

Zowel de dienst als de onthaalouders willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten te ontplooien. Om dit op te volgen zullen we regelmatig de motorische, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind observeren evenals het welbevinden in de opvang. Maar wat een kind vooral nodig heeft is warmte, affectie, geborgenheid, stimulans, respect voor zijn eigenheid, regelmaat en duidelijke grenzen en regels. Dit alles draagt bij tot een gevoel van veiligheid en een positief zelfbeeld.

Samenwerken is hierbij noodzakelijk! Een kind opvangen doe je nooit alleen. Het is een samenspel tussen ouders, onthaalouders, het onthaalgezin, vrijwilligers, kinderen onderling, de dienst,…waarbij we mekaar willen helpen, ondersteunen en waarderen om op deze manier een gezamenlijk vangnet te creëren voor elk kind.

Om de bovenstaande visie praktisch te vertalen is het belangrijk dat je kindje minstens twee dagen per week naar de opvang gaat.

De dagprijs wordt vastgesteld volgens officiële barema's op basis van de inkomsten van de ouders en is afhankelijk van de verblijfsduur in het opvanggezin.

Verspreid over de gemeente, tellen wij 23 opvanggezinnen.

tarieven dagopvang: minimumtarief: € 5,15 maximumtarief: € 28,59

Individueel verminderd tarief: Het OCMW / Kind en Gezin kan in zeer uitzonderlijke situaties beslissen om een individueel verminderd tarief toe te passen volgens de mogelijkheden van het gezin.

Voor wie?

Voorrangsregels

Onze dienstverlening staat open voor alle kinderen maar geeft bij een beperkt aanbod aan vrije plaatsen voorrang aan bepaalde ouders en kinderen.
Heb je opvang nodig in het kader van je werksituatie? Dan krijg je absolute voorrang. Ook is er voorrang voor deze gezinnen op het moment van aanvraag:
 • alleenstaanden
 • ouders met een laag inkomen
 • pleegkinderen
 • kinderen met een broer of zus in de opvang
 • inwoners van Zemst
Bijkomend stelt de wet dat 20 % van de kinderen die wij op jaarbasis opvangen, kinderen zijn van gezinnen die tot een van volgende groepen behoren:
 • opvang nodig voor de werksituatie en alleenstaand zijn
 • opvang nodig voor de werksituatie en een laag inkomen hebben
 • opvang nodig voor de werksituatie en een pleegkind hebben
 • alleenstaand zijn en een laag inkomen hebben
 • alleenstaand zijn en een pleegkind hebben
 • een laag inkomen en een pleegkind hebben;
 • opvang nodig voor de werksituatie en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben
 • opvang nodig voor de werksituatie en een laag opleidingsniveau hebben
 • alleenstaand zijn en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben
 • alleenstaand zijn en een laag opleidingsniveau hebben
 • een laag inkomen hebben en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben
 • een laag inkomen en laag opleidingsniveau hebben
 • problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben en een laag opleidingsniveau hebben
Uiteraard doen wij ons uiterste best om iedere aanvrager in Zemst een plaatsje in de opvang te bezorgen.

Procedure

Ouders maken telefonisch een eerste afspraak om zich bij de dienst in te schrijven. Wij werken aan de hand van een wachtlijst. De datum van inschrijving is hierbij belangrijk. De opvangdagen, uren en andere wensen worden samen besproken. Van zodra de dienst een overzicht heeft over de vrije plaatsen worden de ouders door middel van een brief op de hoogte gebracht van mogelijke onthaalouders. Het is dan aan de ouders om contact op te nemen met de verschillende onthaalouders en te kijken wie het best aansluit bij hun verwachtingen. Van zodra er een bevestiging van plaatsing of een contract getekend is door alle partijen is de opvangplaats gereserveerd.
Indien er geen vrije plaatsen zijn, informeert de dienstverantwoordelijke de ouders hierover en bespreekt met hen de verdere vervolging van hun opvangaanvraag.

Meer info

Principe opvang reserveren, is opvang betalen

Ouders/kinderbegeleider/organisator maken aan het begin van de opvang een vast opvangplan, dit wil zeggen: een plan met vaste weekdagen OF een plan met een minimumaantal dagen per maand. Dit houdt in dat je goed samen moet overleggen op welke dagen je graag opvang wenst/kan aanbieden.

Je betaalt als ouder het inkomenstarief voor de dagen die je gereserveerd hebt in het opvangplan en voor eventueel extra afgesproken dagen.

Voor sluitingsdagen van de kinderbegeleider betaal je niet.

Daarnaast heb je recht op een aantal afwezigheidsdagen waarvoor je niet betaalt: dit noemen we de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen of de respijtdagen.

Je kan zo’n dag gebruiken wanneer je kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd, ongeacht de reden. Bijvoorbeeld: een baby is enkele dagen ziek thuis (zonder doktersbewijs), de ouders nemen vakantie, een kindje gaat eens een dagje naar oma, jaarlijkse gezinsvakantie…

Meer informatie vind je in het huishoudelijk reglement.