De Link

De Link is een werking binnen het team 'Leeftijdsvriendelijke gemeente', waarbij aandacht wordt gegeven aan alleenstaande ouderen.

Voor wie?

We richten ons vooral op de personen boven de 65 jaar in deze werking.

We hebben deze werking opgestart omdat meer en meer oudere personen vereenzamen. Maar liefst 28% van de Belgen zou zich eenzaam voelen en het risico op eenzaamheid neemt toe naarmate men ouder wordt.

Procedure

Alleenstaande inwoners van Zemst krijgen een bezoekje van een maatschappelijk werker in het kader van hun 80ste verjaardag.

We bekijken samen met hen of er nood is aan enige vorm van hulpverlening en starten deze, indien gewenst, op. Ook kijken we of de betrokkene zicht heeft op alle premies en/of tegemoetkomingen waarop ze recht hebben. Deze bezoeken zijn geheel vrijblijvend.

We beperken ons echter niet tot de jarigen.

Andere hulpverleners en inwoners van de gemeente kunnen altijd problemen met ouderen signaleren via mail delink@zemst.be of telefoon 015 61 88 90.