De Link

Opgelet!

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de bezoeken opschorten. Maar mensen kunnen nog steeds problemen melden.

De Link is een werking binnen de sociale dienst, waarbij aandacht wordt gegeven aan alleenstaande ouderen.

Voor wie?

We richten ons vooral op de personen boven de 65 jaar in deze werking.

We hebben deze werking opgestart omdat meer en meer oudere personen vereenzamen. Maar liefst 28% van de Belgen zou zich eenzaam voelen en het risico op eenzaamheid neemt toe naarmate men ouder wordt.

Procedure

Inwoners van Zemst krijgen een bezoekje in het kader van hun 80ste verjaardag. Een maatschappelijk werker gaat kijken of alles in orde is met betrokkene. Een bejaarde die vragen heeft of waarbij we vaststellen dat ze hulp kunnen gebruiken worden verder geholpen. Ook kijken we of de betrokkene zicht heeft op alle tegemoetkomingen waarop ze recht hebben. We beperken ons echter niet tot de jarigen.

Andere hulpverleners en inwoners van de gemeente kunnen altijd problemen met ouderen signaleren. Deze bezoeken zijn geheel vrijblijvend.