Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan gemeenteweg Bremvoetweg in Hofstade

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 05.07.2022.