Definitieve vaststelling grafisch plan tot opheffing buurtweg 42 in Elewijt

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 oktober 2021.