Definitieve vaststelling grafisch plan tot opheffing buurtweg 34 in Elewijt

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10-05-2022