Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan buurtwegen 44 en 45 in Eppegem

Er werd een beroep ingesteld tegen het gemeenteraadsbesluit van 22-12-2022.

Met het ministerieel besluit, ondertekend op 07-05-2023, werd het beroep verworpen.

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19-06-2023 (na beroep).

Er werd op 14 juli 2023 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State.