Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan buurtweg Kerkhoflei in Hofstade

Verschenen in het Belgisch staatsblad op 24 februari 2023.