Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan buurtweg 31 in Elewijt

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16-06-2022