Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan Armstraat in Zemst

Tegen dit besluit is momenteel een beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.