Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan / grafisch plan tot opheffing buurtwegen 40-41-42 in Eppegem

Er werd een administratief beroep aangetekend tegen het gemeenteraadsbesluit bij de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Regering heeft in haar besluit van 15-12-2023 het beroep niet ontvankelijk verklaard.

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11-01-2024.