Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan / grafisch plan tot opheffing buurtweg 21 in Elewijt

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 07-11-2023.