Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan / grafisch plan tot opheffing buurtweg 71-72-73 in Zemst

Er werden 2 bezwaren in ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit van 21-04-2022.

Met het ministerieel besluit van 13-11-2022 wordt het gemeenteraadsbesluit van 21-04-2022 vernietigd.

De gemeente heeft een verzoekschrift tot vernietiging van het ministerieel besluit ingediend bij de Raad van State.