De 8 speerpunten van ORIZ

Waardevolle waterlopen

Zemst zet in op haar waardevolle waterlopen, zoals de Zenne, de Barebeek en de Kesterbeek. We herstellen zo veel mogelijk natuurlijke oevers en we maken ontmoetingsplekken langs het water aan de rand van elk dorp. Om ons te wapenen tegen langdurige droogte en hevige regenval leggen we meanders en stuwen aan en maken we plaats voor bufferbekkens en overstromingsgebieden. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van het water verhogen en voorkomen dat meststoffen en pesticiden in het water terecht komen.

Mooie en veilige speelplekken

Een speelbos, blote voetenpad of boomstammenparcours … Als dat geen mooie ambitie is? Deze groene speelplekken planten we in langs aantrekkelijke en veilige jeugd-, sport- en schoolfietsroutes. Daarnaast creëren we ook stilteplekken waar jong en oud kunnen uitblazen. We maken deze plekken steeds toegankelijker via ons netwerk van trage wegen, aangepaste snelheidszones en fietspaden. Zo ontstaan er meer routes naar mooie en veilige speelplekken.

Ontharden van wegen

Waar het kan, halen we verharding weg om plaats te maken voor natuur en water. Zo vergroenen en verblauwen we onze wegen. Hemelwater kan in de bodem infiltreren en er is meer ruimte voor groen. Ook jij als inwoner kan ontharden op eigen terrein. Kies in je tuin voor materialen die water doorlaten of leg bijvoorbeeld een geveltuin aan. Als gemeente brengen we steeds beter in kaart waar er verharding aanwezig is. Zo hebben we een ijkpunt om tot ontharding over te gaan.

Landschapsgids

Vanaf de tweede helft van 2023 kan je in Zemst wel eens een landschapsgids tegen het lijf lopen. Wanneer je wandelt of fietst langs onze talrijke kleine, smalle wegen en paden langs rivieren en beken kan je hem of haar spotten. De landschapsgids geeft vooral informatie en advies over hoe je zorgzaam omgaat met het landschap en de kleine, trage wegen. Deze gids is ook bevoegd om misdrijven vast te stellen zoals sluikstorten. Binnenkort gaan we op zoek naar kandidaten en lanceren we een oproep om landschapsgids te worden in Zemst.

Ruimte voor biodiversiteit

Zemst wil je aanmoedigen om je tuin te verduurzamen en schakelt hiervoor onder andere Tuinrangers in. Deze vrijwilligers geven advies op maat over hoe eraan te beginnen. Door gras te vervangen door een bloemenweide, schuttingen weg te nemen zodat kleine dieren van tuin naar tuin kunnen, poeltjes en water te voorzien voor insecten, vogels en amfibieën … maak je ruimte voor biodiversiteit. Ook grotere gebieden in Zemst maken we biodiverser. We zorgen voor groene stapstenen voor dieren en planten.

Proef Zemst

Fiets of wandel je in Zemst door landelijk gebied dan passeer je heel wat korte keten boeren. Ze bieden hun oogst rechtstreeks te koop aan. Met creatieve campagnes willen we deze boeren en hun producten in de etalage zetten. Dit onder de slogan ‘Proef Zemst’. Daarnaast willen we je het boerenleven in Zemst ook echt laten beleven. We maken rustpunten aan boerderijen, plaatsen infoborden en stippelen fietsroutes uit. Zo kan je als toerist in eigen gemeente de landelijke troeven van Zemst ontdekken.

Kansen voor landbouw en natuur

Zemst wil bestaande landbouw en startende boeren ondersteunen bij het uittesten van nieuwe, natuurvriendelijke technieken. Zo stimuleren we de verduurzaming van de landbouw en geven we startende boeren extra kansen. We stellen hiervoor grond ter beschikking. Voedselproductie blijft immers een belangrijke functie van de open ruimte. Samen met onze landbouwers en natuurverenigingen bakenen we af waar in de open ruimte extra plaats is voor natuur, bos en landbouw.

Bomen langs wegen

We planten bomen langs wegen. Zo worden kastelen, kerken en andere bakens in het landschap op een mooi ogende manier met elkaar verbonden, net zoals in een ver verleden. Historisch erfgoed komt zo extra tot zijn recht en het groen biedt ook ecologisch een meerwaarde. Als je stukken natuur via bomenrijen verbindt, kunnen vogels en insecten makkelijker migreren.