Coronamaatregelen - versoepelingen in verschillende fases

Update 15 april 2021

Vanaf 19 april zullen er in verschillende fases versoepelingen komen. Hiernaast vind je een afbeelding die een visuele samenvatting geeft van de verschillende fases.

De verschillende versoepelingen zijn onder voorbehoud van een positieve evolutie van de coronacijfers. 

Fase 1: vanaf maandag 19 april

Heropening scholen

Op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

  • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
  • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Niet-essentiële reizen

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine.

Fase 2: vanaf maandag 26 april

Samenkomsten buiten 

Vanaf 26 april mag je samen buitenkomen in groepen van maximaal 10 personen.

Winkels en niet-medische contactberoepen

Vanaf 26 april mogen winkels opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Je mag samen winkelen met één ander lid van je huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen ook vanaf 26 april heropenen onder de verstrengde protocollen.

Fase 3: vanaf zaterdag 8 mei

Nauwe contacten 

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Avondklok

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij je tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden.

Activiteiten in georganiseerd verband

Activiteiten in georganiseerd verband (bv. sportclub) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.

Horeca, evenementen en andere buitenactiviteiten

Vanaf 8 mei mogen restaurants en cafés hun terrassen buiten openen. 

Ook evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten mogen vanaf dan weer plaatsvinden tot maximaal 50 personen.

Verder mogen pretparken de deuren terug openen en mogen professionele rommel- en brocantemarkten terug plaatsvinden.

Telewerk 

Telewerk blijft verplicht. 

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Fase 4: begin juni

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. Het Overlegcomité verwacht in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen. Dit op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.