sprite
Gemeente Zemst

Fiscale voordelen

Federale premies gebeuren fiscaal, via de belastingsaangifte. 

Daksiolatie

Voor investeringen (betaald in 2014 of 2015) kunt u een belastingvermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een gebouw met een woonfunctie
  • Uw woning moet min. 5 jaar in gebruik zijn als woning bij start werken.
  • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
  • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W.

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum). U moet de energiebesparende investeringen inbrengen op uw belastingaangifte. U voegt altijd een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte. De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering maximaal € 3 050 per woning. Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.
Meer weten? Bel naar het call center van het FOD financiën: 02 572 57 57

Inbraakpreventie

Naast een sterker gevoel van veiligheid biedt een investering in inbraakpreventie mogelijk ook enkele financiële voordelen. Sinds januari 2003 wordt er binnen de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst een lokale premie voorzien bij het beveiligen van de privéwoning tegen inbraak. Dankzij deze premie kan je bij het beveiligen van je privéwoning een deel van de gemaakte kosten terugvorderen. De premie bedraagt 25% van de uitgaven met een maximumbedrag variërend van € 250 tot € 350, naargelang je persoonlijke situatie.

Hoe ga je te werk?

Dit kan zeer eenvoudig door middel van het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kun je verkrijgen bij je lokaal politiekantoor of gemeentehuis. Na het indienen van je aanvraag zal onze diefstalpreventieadviseur Frank Pierco spoedig langskomen om gericht advies te geven over inbraakpreventie in jouw woning. Dit advies is volledig gratis en vrijblijvend. Wanneer de aanbevelingen werden uitgevoerd volgt nog een controle. Wanneer je woning voldoende beveiligd blijkt, zal de premie toegekend worden.
Fiscaal voordeel
Naast deze premie kun je ook genieten van een belangrijk fiscaal voordeel. Wanneer je de werken laat uitvoeren door een erkend vakman dan is het mogelijk om 50% van de kosten, met een maximumbedrag van € 730, terug te vorderen bij de belastingaangifte.
Meer weten?
Neem alvast een kijkje op de website www.besafe.be. Hier kan je meer informatie vinden over veiligheid in en om de woning.