sprite
Gemeente Zemst

Gladheidbestrijding

Ernstige hinder door gladheid op de wegen kunt u melden aan de politie. De Werkliedendienst houdt voortdurend het weer in de gaten. De route voor het strooien van wegen werd opgesteld volgens het mobiliteitsplan van de gemeente. Zo worden in eerste instantie alle verbindings- en verzamelwegen gestrooid. Om veiligheidsredenen worden de wegen rond alle scholen eveneens opgenomen in de eerste strooiroute, ongeacht vakantieperiodes. De benodigde tijd met de opzetstrooier: 3 ½ u. Deze tijd wordt eventueel ingekort door het inzetten van een tweede strooiploeg. Indien de eerste route afgewerkt is, zal er een tweede interventie plaatshebben waarbij lokale wegen worden gestrooid. De gemeente Zemst strooit de eigen wegen. Nooit op privéterrein.

 

Strooien is geen wettelijke verplichting, maar een dienstverlening van het gemeentebestuur. Verkavelingen en doorlopende straten worden uitzonderlijk gestrooid, bij langdurige hinder.

 

Provincie en gewest zorgen voor het strooien op hun wegen (Tervuursesteenweg, Brusselsesteenweg, Schumanlaan, …), via private strooidiensten.

LET OP:

Iedereen moet ten allen tijde de stoep voor zijn woning of gebouw sneeuw- en ijsvrij houden. De bewoner of eigenaar van het gebouw waar de stoep ligt is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Dit geldt ook voor onbebouwde percelen. Strooizout mag niet gebruikt worden als er bomen in de omgeving staan. Strooizout kunt u aankopen in grootwarenhuizen en doe-het-zelfzaken. Niet bij de gemeente.

Contact

Werken In Eigen Beheer

Houtemsestraat 26

1980 Zemst

T 015 61 07 31

F 015 62 09 05

E werkenineigenbeheer@zemst.be