sprite
Gemeente Zemst

Gewestplan, Bijzonder Plan van Aanleg, Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Gewestplan

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die op het einde van de jaren 1970 voor het volledige Belgische grondgebied zijn gemaakt (48 in totaal). Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied,...

De gemeente Zemst valt binnen het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’. Dit is in 1977 opgesteld door de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschapen is een aantal keer gewijzigd ('gewestplanwijzigingen').

Op dit moment maakt men geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Tegenwoordig legt men bestemmingen vast in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).
De bestaande gewestplannen (dus ook het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’) blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Bijzonder Plan van Aanleg / Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen (gewestelijk bestuursniveau).

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's maken.
De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Goedgekeurde BPA's en RUP's

 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
het Structuurplan provincie Vlaams-Brabant