sprite
Gemeente Zemst

Inenting tegen polio - geen afspraak nodig

Elke pasgeborene in ons land moet ingeënt worden tegen polio. Het formulier voor de inenting ontvang je bij de aangifte van de geboorte van je kind.

Heeft je kind de 4 polio-inentingen achter de rug, dan moet je het inentingsattest zo snel mogelijk, en zeker binnen de 18 maanden na de geboorte, afgeven op het gemeentehuis van de woonplaats van je kind.

Er kunnen medische redenen zijn om de inenting niet te doen. Dan levert de dokter jou hierover een attest af dat je ook binnenbrengt bij je gemeentebestuur dienst bevolking.

Indien je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, zal je 2 maal een herinnering krijgen. Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht die een proces verbaal kan laten opstellen.

Voor de inentingen kan je terecht bij Kind en Gezin. Zij organiseren op regelmatige tijdstippen gratis raadplegingen.

Je kan je kind ook - op eigen kosten - laten inenten door een geneesheer naar keuze.

Meer info:

Kind en gezin
Poliomyelitis (kinderverlamming)