sprite
Gemeente Zemst

Pensioenen - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Een pensioen aanvragen

Waar en hoe?

Het rustpensioen voor werknemers, zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) dienen persoonlijk aangevraagd te worden:

 

Ben je niet in de mogelijkheid zelf een aanvraag in te dienen, dan kan men zich laten vertegenwoordigen. De persoon die u vertegenwoordigt, moet meerderjarig zijn en houder van een volmacht (volmachtformulier voor pensioenaanvraag) die bij de aanvraag wordt gevoegd.

Ben je statutair ambtenaar dan moet u zelf de aanvraag tot een rustpensioen indienen. Neem contact op met de personeelsdienst van je administratie. U moet het in principe 1 jaar voor de gewenste aanvangsdatum van je pensioen indienen.

 

Wanneer?

Het rustpensioen kan ten vroegste 1 jaar voor de gekozen pensioendatum aangevraagd worden.

Het overlevingspensioen aangevraagd binnen de 12 maanden na overlijden van je echtgenoot gaat in de eerste van de maand tijdens welke hij overleden is indien hij nog geen pensioen genoot of eerste van de maand volgend op het overlijden indien hij wel een rustpensioen genoot. Als je een aanvraag indient meer dan 12 maanden na het overlijden van je echtgenoot, gaat het overlevingspensioen in de eerste van de maand volgend op de aanvraag.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gaat in de eerste van de maand volgend op de aanvraag indien je aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet.

 

Wat moet ik meebrengen?

Bij de aanvraag moet je in het bezit zijn van je identiteitskaart of indien je als gevolmachtigde optreedt, van een volmachtformulier en de identiteitskaart van de volmachtgever. Om het pensioendossier samen te stellen is een juiste beroepsloopbaan belangrijk. Ingeval van twijfel kan je altijd terecht bij de pensioendienst van uw mutualiteit.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na ondertekening van de pensioenaanvraag ontvang je van de gemeente een ontvangstbewijs. Het gemeentebestuur maakt de aanvraag over aan de betrokken pensioendienst. Indien er nog inlichtingen zouden ontbreken, zal de pensioendienst je rechtstreeks contacteren. De pensioendienst zal je na onderzoek van het dossier in kennis stellen van het pensioenbedrag.

Inlichtingen verkrijgen betreffende het pensioen

Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan?

Kan ik vervroegd met pensioen gaan?

Wat zijn de voorwaarden om een overlevingspensioen te trekken en vanaf wanneer gaat dit in?

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een inkomensgarantie voor ouderen?

Kan ik als gepensioneerde nog een beroepsbezigheid uitoefenen?

Op al deze vragen kan u antwoord krijgen :

Voor werknemers

 

Voor zelfstandigen

 

Voor statutaire ambtenaren

Meer info

belgopocket
simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be