sprite
Gemeente Zemst

Pasfoto - geen afspraak nodig

Voor identiteitsbewijzen zoals je identiteitskaart, internationaal paspoort (reispas) en kids-ID zijn er strenge voorwaarden voor de pasfoto. De foto wordt immers verwerkt in een digitale kaart. Voor dat productieproces is een foto op kwaliteitspapier nodig. Verder is het belangrijk dat je op de foto duidelijk herkenbaar bent. Zo geraak je gemakkelijker voorbij de douanecontrole wanneer je met vakantie gaat. Verder helpt een vlotte identificatie om identiteitsfraude te voorkomen.

Kwaliteitsvereisten foto

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken legt normen op voor een goede pasfoto. Om de productie van je identiteitskaart goed te laten verlopen, hou rekening met de volgende criteria:

  • het is een recente kleurenfoto met een egale, witte achtergrond en zonder boorden;
  • de hoogte van je hoofd, gemeten van de kin tot de kruin, is minimum 25 mm tot maximum 40 mm;
  • je aangezicht is onbedekt: geen hoed, fopspeen, sjaal , bril met donkere glazen, …
  • je ogen zijn open;
  • je draagt geen accessoires in je haar: zonnebril, pet, …
  • je staat alleen op de foto;


Je gaat het best naar een professionele fotograaf voor een goede pasfoto, of maakt er een in de pasfotocabine in het gemeentehuis (kostprijs € 6 voor zes foto's).

Links