sprite
Gemeente Zemst

Laatste wilsbeschikking - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Je kan zelf, of als ouder van een minderjarig kind, de gewenste wijze van begraving of crematie kiezen en laten registreren bij de dienst burgerzaken. Je kan steeds deze keuze laten wijzigen.

Je kan kiezen uit de volgende acht mogelijkheden:

 • begraving;
 • crematie met begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie met bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie met verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie met verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie met begraving van de as op een andere plaats;
 • crematie met begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie met bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

 

Je kan ook, zelf of als ouder van een minderjarig kind, jouw keuze laten registreren uit de volgende uitvaartplechtigheden:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutrale filosofische overtuiging

Je ondertekent de verklaring met jouw keuze en je krijgt van de loketbediende een ontvangstbewijs.

Als er geen laatste wilsbeschikking werd geregistreerd, beslissen de nabestaanden over de wijze van begraving of crematie.

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be