sprite
Gemeente Zemst

Euthanasie - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechtst geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.

Op 1 september 2008 is het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 in voege getreden. Dit K.B. regelt de manier waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd.

De arts die geconfronteerd wordt met een patiënt die wilsonbekwaam is en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast, kan dit facultatief systeem consulteren.

Wilsverklaring inzake euthanasie
Hoe wilsverklaring invullen?

Deze verklaring kan u laten registeren bij de dienst burgerlijke stand (gelijkvloers-loket12).

Meer weten:

FOD Volksgezondheid
www.leif.be
Recht op waardig sterven

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be