sprite
Gemeente Zemst

Naamsverandering - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be. 

Wijziging naam of voornaam

Uw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

In bepaalde omstandigheden mag u volgens de wet veranderen van naam, van voornamen, of zelfs van beide, overeenkomstig de wet van 15 mei 1987Externe link.

In alle gevallen:

 1. moet de verandering gemotiveerd zijn;
 2. betaalt u een bepaalde som voor de verandering;
 3. mogen de aangevraagde naam en/of voornamen niet tot verwarring leiden, en uzelf noch een ander schaden;
 4. neemt de procedure gemiddeld 6 maanden tot anderhalf jaar in beslag;
 5. bent u door de verandering verplicht om uw identiteitspapieren te hernieuwen.

Meer weten:

FOD Justitie

 

Dubbele familienaam voor minderjarige kinderen

Vanaf 1 juni 2014 kunnen Belgische kinderen de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen.

Mogelijkheden

U kan samen voor al uw gemeenschappelijke kinderen in de woonplaats van uw kinderen een verklaring afleggen om hun naam te veranderen. 

Uw kinderen kunnen een van de volgende familienamen krijgen:

 • de naam van de moeder
 • de naam van de vader
 • een naam van de moeder gevolgd door een naam van de vader
 • een naam van de vader gevolgd door een naam van de moeder

Bijvoorbeeld:

Kinderen van de moeder Marie Jansen en de vader Geert Van Opstal kunnen een van de volgende namen krijgen:

 • Jansen
 • Van Opstal
 • Jansen Van Opstal
 • Van Opstal Jansen

Wanneer?

U kan deze verklaring afleggen:

 • Tijdens de overgangsperiode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015
  of
 • Binnen de drie maanden na de geboorte in geval een eerstvolgend kind na 1 juni 2014 wordt geboren.

Waar?

Bij het gemeentebestuur van de woonplaats van uw kind(eren).

Als u en uw kind(eren) in Zemst wonen, dan kan u een afspraak maken via burgerzaken@zemst.be of 015/62 71 52

Als u en uw kind(eren) buiten Zemst wonen, neem dan contact op met uw gemeentebestuur.

 

Wat brengt u mee?

 • Beide ouders moeten aanwezig zijn en hun toestemming geven;
 • De identiteitskaarten van de beide ouders;
 • Het door beide ouders ingevulde en ondertekende formulier 'Verklaring op erewoord';
 • Indien u gemeenschappelijke kinderen hebt die in het buitenland geboren zijn: de geboorteaktes van deze kinderen.