sprite
Gemeente Zemst

Nationaliteit - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Nationaliteitsverklaring

De wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit is veranderd op 1 januari 2013.

Als niet-Belg kan je bij de dienst burgerlijke stand een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerlijke stand helpt je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waar van je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap.

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

    • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
    • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf een afschrift van je nationaliteitsakte verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand. Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvang je automatisch een uitnodiging om een Belgische identiteitskaart aan te vragen.

Op het einde van het jaar worden alle afgewerkte nationaliteitsdossiers overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Je kan uit dit dossier voor eensluidend verklaarde documenten opvragen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte.

Voor meer informatie over de nationaliteitsverklaring kan je terecht tijdens de openingsuren bij de dienst burgerlijke stand.

 

Meer weten

 website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 website van de FOD Justitie.

 website kruispuntmigratie

 

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be