sprite
Gemeente Zemst

Zoneringsplan van Zemst

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone ben je dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op dit geoloket.

 

Het definitief zoneringsplan van de gemeente Zemst werd goedgekeurd door de minister op 09-06-2008 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28-08-2008.

 

Op dit plan zijn 4 zones terug te vinden:

  • het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
  • het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
  • het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen);
  • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood). Indien u hier verdere informatie over wenst, dan kan u best contact opnemen met de dienst Milieu (tel. 015/62 71 45 of milieu@zemst.be)

 

Het zoneringsplan kan je raadplegen op het Geo-loket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via de volgende link https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

 

Op https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/zoneringsplannen kan u verdere informatie terugvinden m.b.t. het zoneringsplan.

 

Hebt u nog vragen, dan kan u nog steeds terecht bij de dienst Openbare Werken (tel. 015/62 71 37 of openbarewerken@zemst.be) of de dienst Milieu (tel. 015/62 71 45 of milieu@zemst.be).