sprite
Gemeente Zemst

Aangifte geboorte - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Waar?

De aangifte van geboorte wordt gedaan aan de plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind. 

Welke termijn?

Binnen de 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag. 

Wie moet aangifte doen?

De aangifte kan enkel gebeuren door de wettige ouders: moeder en/of vader.
De vader kan de aangifte alleen doen op voorwaarde dat hij gehuwd is met de moeder of het kind voor de geboorte erkend heeft. Indien het kind pas bij de aangifte van de geboorte erkend wordt door de vader dan moet de moeder ook aanwezig zijn bij de aangifte.

Voor te leggen documenten

 • Attest van geboorte uitgereikt door de geneesheer (model I)
 • Eventueel trouwboekje van de ouders
 • Identiteitskaart van de vader
 • Identiteitskaart van de moeder
 • Indien van toepassing: bewijs van erkenning voor geboorte van het kind
 • Indien van toepassing: bewijs van gemeenschappelijke verklaring, voor de geboorte van het kind, waarin de echtgenoten opteren om toch onder de vaderschapsregel te vallen.

 

Te ontvangen documenten bij aangifte

 • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • een attest bestemd voor de mutualiteit
 • drie bijkomende attesten van geboorte
 • een formulier 'inenting tegen polio'

 

Inwoners van Zemst ontvangen bijkomend:

 • gemeentelijke premie in de vorm van Z-cheques

 

Inenting tegen polio

Deze inenting is wettelijk verplicht. De geneesheer moet het formulier invullen. Na de volledige inenting bezorg je dit aan de gemeente of stad waar je woont.

Aanvragen uittreksel/afschrift geboorteakte

Een uittreksel / afschrift van de geboorte- of adoptieakte kan enkel afgeleverd worden in de gemeente waar u geboren bent of ingeschreven werd op het ogenblik van de adoptie. De gemeente Zemst beschikt bijgevolg enkel over de geboorte- en adoptieaktes van de burgers geboren in Zemst of één van de deelgemeentes Elewijt, Eppegem, Hofstade of Weerde.

U dient dit document persoonlijk af te halen aan loket 12 - Burgerzaken of u kan het aanvragen via het e-loket op onze website. Wanneer u het via de website aanvraagt, zal het document u opgestuurd worden na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de dienst Burgerzaken.

Aanvragen

 • Ik wens een online aanvraag te doen van een uittreksel van de geboorteakte
 • Ik wens een online aanvraag te doen van een afschrift van de geboorteakte
 • Ik wens een online aanvraag te doen van een internationale geboorteakte

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be