sprite
Gemeente Zemst

Huwelijk - maak een afspraak

 Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burger@zemst.be.

trouwringe1297020357[1].jpg

 

Informatie kandidaat-trouwers  

Indien u besloten heeft om te huwen, kan u contact opnemen met de dienst burgerzaken - sectie burgerlijke stand voor het vastleggen van de huwelijksdatum. 

Om in het gemeentehuis van Zemst te kunnen trouwen, dient minstens één van beide partners in Zemst te wonen.  

Voor meer info: brochure info voor kandidaat - trouwers Zemst 

U kan ook steeds terecht bij een notaris voor vrijblijvend advies m.b.t. de gevolgen van het huwelijk, de voor- en nadelen van een huwelijkscontract en andere juridische vragen. 

Extra info 

Huwelijk – info Belgopocket
Huwelijk – info Federale Overheidsdienst
Huwelijk - notaris 

Aanvragen afschrift / uittreksel huwelijksakte

Bij het afsluiten van een burgerlijk huwelijk wordt een huwelijksakte opgesteld en bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt. Indien men een afschrift of uittreksel van deze akte nodig heeft, dient u deze dan ook aan te vragen in de gemeente waar u gehuwd bent.

Er bestaat wel een onderscheid tussen een afschrift en een uittreksel van een akte, m.n. een afschrift is een volledige kopie terwijl een uittreksel enkel de meest essentiële elementen van de akte bevat. 

De aanvraag kan gebeuren: 

 • Persoonlijk aan het loket Burgerzaken
 • Per brief, fax, e-mail
 • Via het e-loket van deze website 

Afhankelijk waarvoor het document aangevraagd wordt, zal er een vergoeding verschuldigd zijn. Het document zal afgeleverd worden na betaling van de vergoeding. 

 • Ik wens online een afschrift huwelijksakte aan te vragen
  Elektronische identiteitskaart
  Token
 • Ik wens online een uittreksel huwelijksakte aan te vragen
  Elektronische identiteitskaart
  Token
 • Ik wens online een internationale huwelijksakte aan te vragen
  Elektronische identiteitskaart
  Token

 

 

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be