sprite
Gemeente Zemst

Adreswijziging - geen afspraak nodig

Adreswijziging

Adreswijziging aangeven

 

Wanneer?

Wie in Zemst komt wonen of binnen Zemst verhuist, moet zich binnen de 8 werkdagen aanbieden bij de dienst Burgerzaken van Zemst voor de aangifte van de adreswijziging

 

Hoe?

-  Persoonlijk aan het loket burgerzaken

-  Per brief, fax, e-mail (naam, voornaam, rijksregisternummer, oud adres, nieuw adres, telefoonnummer doorgeven van alle personen die verhuizen) burgerzaken@zemst.be

-  Via het e-loket van deze website (alle personen die verhuizen)

 

Wie?

De referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin doet de aangifte.

Procedure

De wijkagent zal bij u langskomen om vast te stellen of u wel degelijk uw verblijfplaats hebt op het aangegeven adres.

De datum van inschrijving, is de datum waarop u de aangifte van verblijfsverandering doet, op voorwaarde dat de wijkagent een positieve woonstcontrole vaststelt.

Zorg ervoor dat alle namen vermeld staan op bel en/of brievenbus.

De dienst burgerzaken zal u vervolgens uitnodigen om langs te komen op het gemeentehuis.

Alle personen vermeld op de uitnodiging, moeten zich persoonlijk melden.

Meebrengen

-  Alle identiteitskaarten/vreemdelingenkaarten/kidskaarten en bijbehorende PIN-PUK-codes

-  Huwelijksboekje, indien van toepassing

-  Inschrijvingsbewijzen van alle voertuigen, indien van toepassing

 

Tijdelijke afwezigheid

Je moet je hoofdverblijfplaats niet wijzigen als je tijdelijk afwezig bent. Je brengt de dienst burgerzaken hiervan wel op de hoogte. Dit geldt voornamelijk voor:

  •  Verblijf in verpleeginrichting en rusthuis
  •  Beroepsmilitairen
  •  Studenten
  •  Gedetineerden
  •  Diplomaten
  •  Personen die omwille van studie-, zaken- of gezondheidsreizen, toerisme of 
     beroepsredenen maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente

 

Verhuizen naar buitenland

 

Wanneer?

Een paar dagen voor u naar het buitenland vertrekt

 

Hoe?

-          Persoonlijk aan het loket burgerzaken

-          Per brief, fax, e-mail burgerzaken@zemst.be

-          Mee te brengen gegevens: namen van alle personen die naar het buitenland vertrekken met precieze datum van vertrek en het nieuwe adres in het buitenland

 

Procedure

Ten laatste daags voor het vertrek moeten alle gezinsleden (+ 12 jaar) persoonlijk langskomen voor de aanpassing van hun identiteitskaart(en). Breng ook bijbehorende PIN-PUK-codes mee.

U krijgt een formulier “model 2bis” (ontvangstbewijs van aangifte) en “model 8” (bewijs van afvoering van de registers) mee. Met deze formulieren kan u zich in het buitenland gaan aanmelden.

 

Vertrekkers vinden ook informatie op de website van de organisatie “Vlamingen in de Wereld” – www.viw.be

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be