sprite
Gemeente Zemst

Echtscheiding - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorziene wet. De wet onderscheidt:

  • scheiding van tafel en bed door onherstelbare ontwrichting
  • scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
  • echtscheiding door onderlinge toestemming
  • omzetting scheiding van tafel en bed in echtscheiding

Scheiding van tafel en bed verbreekt de huwelijksband niet, maar de verplichting tot samenwonen valt weg: die scheiding heeft scheiding van goederen tot gevolg.

De echtscheiding heeft gevolg ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep in kracht van gewijsde is gegaan en ten aanzien van de goederen vanaf het P.V. opgemaakt ter vervanging van artikel 1292 G.W.

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.

Indien het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel I bevoegd om de overschrijving te doen.

Aanvragen afschrift / uittreksel echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte wordt bewaard in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Indien men een afschrift van deze akte nodig heeft, dient u deze dan ook aan te vragen in de gemeente waar u destijds gehuwd bent.

De aanvraag kan gebeuren:

  • Persoonlijk aan het loket Burgerzaken
  • Per brief, fax of e-mail
  • Via het e-loket van deze website

Afhankelijk waarvoor het document aangevraagd wordt, zal er een vergoeding verschuldigd zijn. Het document zal afgeleverd worden na betaling van de vergoeding.

Ik wens online een afschrift echtscheidingsakte aan te vragen

  • Elektronische identiteitskaart
  • Token

Extra info

Info echtscheidingsprocedures
Info scheiding en kinderen

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be