sprite
Gemeente Zemst

Aankondiging openbaar onderzoek

Volgnummer 98/2017

BEKENDMAKING AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Het gemeentebestuur deelt mee dat door EVOLTA ENGINEERS, Koningsstraat 270 1210 Sint-Joost-ten-Node een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij Departement omgeving: dossiernummer: BA/226/2017)
(2) De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heidestraat ZN, Brusselsesteenweg ZN, Zemstsesteenweg ZN, 1980 Zemst en met als kadastrale omschrijving: /
Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van vrijliggende fietspaden Brusselsesteenweg (N1) en het aanleggen van een fietssnelweg.
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 30/11/2017.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.
Te Zemst, de 31/10/2017

Contact

Omgeving

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627131

E omgeving@zemst.be