sprite
Gemeente Zemst

Wie zemst, die vindt! Kerstactie 2017

Ben je handelaar, horeca-uitbater, zelfstandige, ondernemer of vrij beroeper? Klik hier voor meer informatie.

 

Van 6 december 2017 tot 6 januari 2018 organiseert de gemeente i.s.m. de deelnemende handelaars de grote Wie zemst, die vindt! Kerstactie klantentombola. Bij de deelnemende handelaars verdien je lotjes waarmee je mooie prijzen kan winnen:

  • 1e prijs: 1 x elektrische fiets, keuze mannen- of vrouwenmodel, t.w.v. 1300 euro
  • 2e prijs: 1 x elektrische fiets, keuze mannen- of vrouwenmodel, t.w.v. 1300 euro
  • 3e prijs: Z-cheques t.w.v. 500 euro
  • 4e prijs: Z-cheques t.w.v. 500 euro
  • 5e tot 14e prijs: Z-cheques t.w.v. 100 euro
  • 15e tot 39e prijs: Z-cheques t.w.v. 25 euro

Bewaar de lotjes die je ontvangt. De trekking vindt plaats op 15 januari 2018. De lijst met winnende nummers wordt bekendgemaakt op deze pagina, via de andere infokanalen van de gemeente en bij de deelnemende handelaars. Het reglement vind je hier.

Bij deze 53 handelaars kan je lotjes verdienen:

lijst deelnemende handelaars 

Winnende lotnummers (trekking op 15 januari 2018)

Vind je het nummer van jouw lotje(s) in de lijst hieronder? Kom dan ten laatste op woensdag 15 februari 2018 naar het gemeentehuis – óók als het een reservenummer is!
Met de gewonnen Z-cheques kan je aankopen doen bij deze handelaars. Winnaars van een e-fiets of € 500 worden uitgenodigd hun prijs te ontvangen tijdens een persmoment bij fietsenhandelaar Dynamic Wheels in Hofstade.
(trekking op 15 januari 2018)

 

nr.prijslotnummerreserve 1reserve 2
1e-fiets t.w.v. 1300 euro
2e-fiets t.w.v. 1300 euro
3Z-cheques t.w.v. 500 euro
4Z-cheques t.w.v. 500 euro
5Z-cheques t.w.v. 100 euro
6Z-cheques t.w.v. 100 euro
7Z-cheques t.w.v. 100 euro
8Z-cheques t.w.v. 100 euro
9Z-cheques t.w.v. 100 euro
10Z-cheques t.w.v. 100 euro
11Z-cheques t.w.v. 100 euro
12Z-cheques t.w.v. 100 euro
13Z-cheques t.w.v. 100 euro
14Z-cheques t.w.v. 100 euro
15Z-cheques t.w.v. 25 euro
16Z-cheques t.w.v. 25 euro
17Z-cheques t.w.v. 25 euro
18Z-cheques t.w.v. 25 euro
19Z-cheques t.w.v. 25 euro
20Z-cheques t.w.v. 25 euro
21Z-cheques t.w.v. 25 euro
22Z-cheques t.w.v. 25 euro
23Z-cheques t.w.v. 25 euro
24Z-cheques t.w.v. 25 euro
25Z-cheques t.w.v. 25 euro
26Z-cheques t.w.v. 25 euro
27Z-cheques t.w.v. 25 euro
28Z-cheques t.w.v. 25 euro
29Z-cheques t.w.v. 25 euro
30Z-cheques t.w.v. 25 euro
31Z-cheques t.w.v. 25 euro
32Z-cheques t.w.v. 25 euro
33Z-cheques t.w.v. 25 euro
34Z-cheques t.w.v. 25 euro
35Z-cheques t.w.v. 25 euro
36Z-cheques t.w.v. 25 euro
37Z-cheques t.w.v. 25 euro
38Z-cheques t.w.v. 25 euro
39Z-cheques t.w.v. 25 euro

Reglement

Download hier het reglement in PDF-formaat

 

Gebruikte termen:

de actie : de Wie zemst, die vindt! Kerstactie

de organisator : het gemeentebestuur, als organisator van de actie

handelaar : een handelaar die deelneemt aan de kerstactie

deelnemer : een klant die een of meer tombolaloten ontvangt of bezit, en zo kans maakt op een van de prijzen

 

1. De gemeente Zemst organiseert van woensdag 6 december 2017 tot en met zaterdag 6 januari 2018 een actie met de naam Wie zemst, die vindt! Kerstactie.

2. Wie winkelt bij een deelnemende handelaar ontvangt tijdens de bovengenoemde periode een of meer loten. De handelaar bepaalt zelf onder welke voorwaarden hij loten schenkt. Buiten de actieperiode mag hij geen loten aan klanten schenken.

3. De loten zijn uniek genummerd. De organisator is niet verantwoordelijk voor drukfouten op de loten.
4. Om aanspraak te maken op een prijs moet een deelnemer het winnende lot kunnen voorleggen. De organisator is niet verantwoordelijk bij diefstal of verlies van een lot.
5. Handelaars die op 7 januari 2018 nog niet uitgereikte loten bezitten, bezorgen deze terug aan het gemeentebestuur voor 12 januari 2018 zodat de nummers ervan van trekking kunnen worden uitgesloten.
6. De automatische trekking van de winnende lotnummers vindt plaats op maandag 15 januari 2018. Na goedkeuring van de trekking door het college van burgemeester en schepenen worden de nummers bekendgemaakt aan het publiek via de gebruikelijke gemeentelijke infokanalen en bij de deelnemende handelaars.

7. Voor elke prijs worden naast het winnende nummer ook een eerste en tweede reservenummer getrokken, voor het geval een winnaar niet tijdig opdaagt (zie 9.c) of er onregelmatigheden worden vast­gesteld.

8. Het prijzenpakket bestaat uit:

1e en 2e prijs: E-fiets, keuze mannen- of vrouwenmodel, t.w.v. 1 300 euro

3e en 4e prijs: Z-cheques t.w.v. 500 euro

5e tot 14e prijs: Z-cheques t.w.v. 100 euro

15e tot 39e prijs: Z-cheques t.w.v. 25 euro

Prijzen wor­den niet geruild tegen contant geld. Informatie over het gebruik van Z-cheques is te vinden op www.zemst.be/zcheque.

9. De houders van een lot met winnend of reservenummer meldt zich ten laatste op woensdag 15 februari 2018 om 16 uurop het gemeentehuis met het betreffende lot.
a) De winnaars van een E-fiets (1e en 2e prijs) of € 500 Z-cheques (3e en 4e prijs) worden uitgenodigd hun prijs te ontvangen tijdens een persmoment bij de fietshandelaar. Dit is niet verplicht.
b) De winnaars van € 100 of € 25 (5e tot 39e prijs) ontvangen onmiddellijk de gewonnen Z-cheques in het gemeentehuis.
c) Van houders van een lot met reservenummer worden de contactgegevens genoteerd. Daagt de winnaar van een prijs niet op, dan geldt vanaf woensdag 15 februari 2018 om 16 uur het 1e reservenummer als winnend nummer. Daagt, naast de winnaar, ook de houder van het 1e reservenummer niet op, dan geldt vanaf woensdag 15 februari 2018 om 16 uur het 2e reservenummer als winnend nummer.

10. Zonder een uitdrukkelijke vraag anderszins, stemmen de winnaars van prijzen 1 tot 4 in met vermelding van hun naam en met eventuele publicatie van hun foto in publicaties over de actie. De organisator vermeldt in elk geval géén verdere adres- of contactgegevens en verstrekt die ook niet aan derden (privacy).

11. Kunnen geen prijs winnen:

- de schepen van Lokale Economie en de gedomicilieerden op zijn adres;

- de gemeentelijk medewerker Lokale Economie en de gedomicilieerden op zijn adres;

- een handelaar met een lotnummer uit de aan hem toegekende reeks (hij kan dus wel winnen met een lot verkregen bij een aankoop in een andere handelszaak).

12. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen van een winnaar met zijn/haar prijs.

13. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van de actie.

14. Deze actie kan niet worden beschouwd als kansspel.

15. Elke  situatie die niet uitdrukkelijk in dit reglement is geregeld, wordt onafhankelijk door de organisator beslecht.

16. Dit reglement is beschikbaar bij de deelnemende handelaars, in het gemeentehuis en online via www.zemst.be. Met inschrijving en deelname aan de actie verklaart een handelaar zich akkoord met dit reglement. Met het aanvaarden van lotjes wordt een klant deelnemer en verklaart hij zich akkoord met dit reglement.

 

Contact

Lokale Economie

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 74

E jacques.joris@zemst.be