sprite
Gemeente Zemst

Wie zemst, die vindt! Kerstactie 2017

Ben je handelaar, horeca-uitbater, zelfstandige, ondernemer of vrij beroeper? Klik hier voor meer informatie.

 

Van 6 december 2017 tot 6 januari 2018 organiseerde de gemeente i.s.m. de deelnemende handelaars de grote Wie zemst, die vindt! Kerstactie klantentombola. Bij de deelnemende handelaars kon je lotjes verdienen waarmee je mooie prijzen kan winnen:

  • 1e prijs: 1 x elektrische fiets, keuze mannen- of vrouwenmodel, t.w.v. 1300 euro
  • 2e prijs: 1 x elektrische fiets, keuze mannen- of vrouwenmodel, t.w.v. 1300 euro
  • 3e prijs: Z-cheques t.w.v. 500 euro
  • 4e prijs: Z-cheques t.w.v. 500 euro
  • 5e tot 14e prijs: Z-cheques t.w.v. 100 euro
  • 15e tot 39e prijs: Z-cheques t.w.v. 25 euro

Winnende lotnummers

De trekking vond plaats op 15 januari 2018. De lijst met winnende nummers vind je hieronder.

Tot woensdag 15 februari 2018 konden winnaars met hun lotje naar het onthaal van het gemeentehuis komen om hun prijs te claimen. Die periode is achter de rug. Tot donderdag 15 maart 2018 konden houders van een eerste reservenummer hun prijs komen claimen. Ook die periode is nu voorbij. Heb je een lotje met een (zwart) nummer in kolom 'reserve2'? Dan kan je vanaf nu en tot 15 april 2018 je prijs komen afhalen in het gemeentehuis.

 

prijs

winnaar

reserve1

reserve2

e-fiets

15499

29761

9350

e-fiets

28724

4877

17704

500 euro

29667

10842

23205

500 euro

44540

6909

9182

100 euro

462

20020

14277

100 euro

2633

6957

18225

100 euro

4812

26256

27861

100 euro

19397

4702

20906

100 euro

20283

9937

20205

100 euro

23985

38283

13696

100 euro

25166

23056

13872

100 euro

27506

139

38455

100 euro

35668

33350

24276

100 euro

37159

10072

43441

25 euro

2269

12864

44809

25 euro

3243

1963

10173

25 euro

7017

24879

19376

25 euro

8390

22544

22983

25 euro

9354

12382

29002

25 euro

11571

20645

14854

25 euro

12324

28487

1815

25 euro

14132

15720

4401

25 euro

14318

20076

2683

25 euro

14912

11874

29720

25 euro

17566

26642

27566

25 euro

17660

9782

19479

25 euro

18581

14086

18268

25 euro

21618

25929

27504

25 euro

22001

17429

28068

25 euro

22073

21388

39545

25 euro

22079

15702

42366

25 euro

24072

23722

9044

25 euro

26656

1993

16801

25 euro

28542

18966

21379

25 euro

30562

45574

4305

25 euro

33060

23624

24480

25 euro

39481

28746

3415

25 euro

44475

8745

41954

25 euro

45612

14459

44783

 

Let op. Met de gewonnen Z-cheques kan je enkel aankopen doen bij de handelaars die deelnamen aan de Kerstactie:

 

lijst 53 deelnemende handelaars

 

Reglement

Download hier het reglement in PDF-formaat

 

Gebruikte termen:

de actie : de Wie zemst, die vindt! Kerstactie

de organisator : het gemeentebestuur, als organisator van de actie

handelaar : een handelaar die deelneemt aan de kerstactie

deelnemer : een klant die een of meer tombolaloten ontvangt of bezit, en zo kans maakt op een van de prijzen

 

1. De gemeente Zemst organiseert van woensdag 6 december 2017 tot en met zaterdag 6 januari 2018 een actie met de naam Wie zemst, die vindt! Kerstactie.

2. Wie winkelt bij een deelnemende handelaar ontvangt tijdens de bovengenoemde periode een of meer loten. De handelaar bepaalt zelf onder welke voorwaarden hij loten schenkt. Buiten de actieperiode mag hij geen loten aan klanten schenken.

3. De loten zijn uniek genummerd. De organisator is niet verantwoordelijk voor drukfouten op de loten.
4. Om aanspraak te maken op een prijs moet een deelnemer het winnende lot kunnen voorleggen. De organisator is niet verantwoordelijk bij diefstal of verlies van een lot.
5. Handelaars die op 7 januari 2018 nog niet uitgereikte loten bezitten, bezorgen deze terug aan het gemeentebestuur voor 12 januari 2018 zodat de nummers ervan van trekking kunnen worden uitgesloten.
6. De automatische trekking van de winnende lotnummers vindt plaats op maandag 15 januari 2018. Na goedkeuring van de trekking door het college van burgemeester en schepenen worden de nummers bekendgemaakt aan het publiek via de gebruikelijke gemeentelijke infokanalen en bij de deelnemende handelaars.

7. Voor elke prijs worden naast het winnende nummer ook een eerste en tweede reservenummer getrokken, voor het geval een winnaar niet tijdig opdaagt (zie 9.c) of er onregelmatigheden worden vast­gesteld.

8. Het prijzenpakket bestaat uit:

1e en 2e prijs: E-fiets, keuze mannen- of vrouwenmodel, t.w.v. 1 300 euro

3e en 4e prijs: Z-cheques t.w.v. 500 euro

5e tot 14e prijs: Z-cheques t.w.v. 100 euro

15e tot 39e prijs: Z-cheques t.w.v. 25 euro

Prijzen wor­den niet geruild tegen contant geld. Informatie over het gebruik van Z-cheques is te vinden op www.zemst.be/zcheque.

9. De houders van een lot met winnend of reservenummer meldt zich ten laatste op woensdag 15 februari 2018 om 16 uurop het gemeentehuis met het betreffende lot.
a) De winnaars van een E-fiets (1e en 2e prijs) of € 500 Z-cheques (3e en 4e prijs) worden uitgenodigd hun prijs te ontvangen tijdens een persmoment bij de fietshandelaar. Dit is niet verplicht.
b) De winnaars van € 100 of € 25 (5e tot 39e prijs) ontvangen onmiddellijk de gewonnen Z-cheques in het gemeentehuis.
c) Van houders van een lot met reservenummer worden de contactgegevens genoteerd. Daagt de winnaar van een prijs niet op, dan geldt vanaf woensdag 15 februari 2018 om 16 uur het 1e reservenummer als winnend nummer. Daagt, naast de winnaar, ook de houder van het 1e reservenummer niet op, dan geldt vanaf woensdag 15 maart 2018 om 16 uur het 2e reservenummer als winnend nummer.

10. Zonder een uitdrukkelijke vraag anderszins, stemmen de winnaars van prijzen 1 tot 4 in met vermelding van hun naam en met eventuele publicatie van hun foto in publicaties over de actie. De organisator vermeldt in elk geval géén verdere adres- of contactgegevens en verstrekt die ook niet aan derden (privacy).

11. Kunnen geen prijs winnen:

- de schepen van Lokale Economie en de gedomicilieerden op zijn adres;

- de gemeentelijk medewerker Lokale Economie en de gedomicilieerden op zijn adres;

- een handelaar met een lotnummer uit de aan hem toegekende reeks (hij kan dus wel winnen met een lot verkregen bij een aankoop in een andere handelszaak).

12. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen van een winnaar met zijn/haar prijs.

13. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van de actie.

14. Deze actie kan niet worden beschouwd als kansspel.

15. Elke  situatie die niet uitdrukkelijk in dit reglement is geregeld, wordt onafhankelijk door de organisator beslecht.

16. Dit reglement is beschikbaar bij de deelnemende handelaars, in het gemeentehuis en online via www.zemst.be. Met inschrijving en deelname aan de actie verklaart een handelaar zich akkoord met dit reglement. Met het aanvaarden van lotjes wordt een klant deelnemer en verklaart hij zich akkoord met dit reglement.

 

Contact

Lokale Economie

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 74

E jacques.joris@zemst.be