sprite
Gemeente Zemst

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1

GEMEENTE ZEMST

BEKENDMAKING van een MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting KLASSE 1

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Essers Logistics Company nv, Transportlaan 4 in 3600 Genk, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Willem Dreeslaan 1 in 1804 Cargovil, kadastraal gekend als afdeling 5, sectie E nr. 188/C een inrichting te veranderen met als voorwerp een magazijn voor op- en overslag van goederen.  Vlaremrubrieken:

3.2.2°a) Lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een debiet van 2 070 m³/jaar

6.4.3° Opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 24 596 000 liter

6.5.1° Verdeelslang voor brandstoffen, 1 stuk

12.2.1° Transformatoren met een vermogen van 500 kVA

12.2.2° Transformatoren met een individueel vermogen van 2 x 1 250 kVA

12.3.2° Tweeënveertig batterijladers voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 337,2 kW

13.3 Opslag van farmaceutische stoffen met een totale opslagcapaciteit van 40 645 ton

15.1.2° Standplaatsen voor bedrijfsvoertuigen met een totaal van 225 plaatsen

16.3.1.2° Tachtig airco’s met een gezamenlijk vermogen van 618,6 kW

17.1.1.3° Opslag van aërosolen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4 950 000 liter

17.3.2.1.1.2° Opslag van stookolie in vaste houders met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 30,3 ton

17.3.2.1.2.3° Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3 003 ton

17.3.2.2.3° Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3 003 ton

17.3.2.3.3° Opslag van niet-Seveso brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2: ontvlambare vaste stoffen en voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels met een totale opslagcapaciteit van 24 596 ton

17.3.3.2°a) Opslag van oxiderende stoffen met een maximale capaciteit van 4 950 ton

17.3.4.3° Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 24 596 ton

17.3.5.3° Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 24 596 ton

17.3.6.3° Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 24 596 ton

17.3.7.3° Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 24 596 ton

17.3.8.3° Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 198 ton

22.2 Opslag van cosmetische stoffen met een totale capaciteit van 40 645 ton

23.3.2°a) Opslag van kunststof en voorwerpen uit kunststof met een totale capaciteit van 40 645 ton

31.1.3° Twee stationaire motoren met een gezamenlijk vermogen van 500 kW

33.4.2°a) Opslag van papier en karton met een totale capaciteit van 21 645 ton

36.4 Opslagplaats voor rubber met een totale capaciteit van 21 645 ton

41.5 Opslag van textiel met een totale capaciteit van 21 645 ton

43.1.2° Vijf stookinstallaties met een totaal vermogen van 3 094 kW

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 28 maart 2017 tot en met 27 april 2017 ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke milieudienst, De Griet 1 te 1980 Zemst.  Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht en dit ten laatste op om 11 uur.

Bart Coopman

Burgemeester.