sprite
Gemeente Zemst

Nieuws over trage wegen

dag van de trage weg 2013Wijzigingen

Voor elke wijziging (oa. afschaffing, verlegging) aan een buurtweg die opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen, dient een vergunning gevraagd. De procedure voor deze vergunning kan na afspraak verkregen worden op de dienst Openbare Werken.

Openbare onderzoeken

Momenteel zijn er geen dossiers lopende.

Nieuws

Buurt- en voetwegen, holle wegen, veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, ... één ding hebben ze gemeen: ze zijn een paradijs voor wandelaars, fietsers en ruiters. Rust overheerst, de natuur is overal voelbaar.

 

Doorgang Brusselsesteenweg – Paardenstraat (16-08-2018)

Momenteel wordt aan de nieuwe apotheek te Eppegem een verdwenen buurtweg weer heropend.

 

Bebording (01-02-2018)

Eind 2017 werden in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant weer 50-tal buurtwegen herkenbaar gemaakt met een geel straatnaambord.

 

Wandeldoorgang van Eppegem-dorp naar Dorent (10-02-2017)

Vanaf de brug over de Zenne op de Brusselsesteenweg kan je voortaan langs de Zennedijk naar de Dorent. Je erkent de trage weg aan zijn geel naambord 'Sennebrugvoetweg'. De woning aan de Brusselsesteenweg heeft een poort maar deze is steeds toegankelijk. Gelieve de poort ook weer te sluiten.

 

Goedkeuring gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 90 in Zemst

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 15 december 2016 ingestemd met de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 90 aan de Larestraat.

 

Goedkeuring visie en actieplan trage wegen.

De gemeenteraad heeft in zijn zitting van 23 juni 2016 de visie en het actieplan voor de trage wegen in Zemst goedgekeurd.

 

Goedkeuring gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 34 en 35 in Eppegem

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 22 oktober 2015 ingestemd met de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 34 en 35 aan de Paardenstraat.


Gespreksronde 18 november 2015 

Op woensdag 18 november 2015 hielden we een interactieve gespreksronde over trage wegen. Je kon jouw mening kwijt om tot een realistisch toekomstplan voor onze trage wegen te komen.

  

Dag van de Trage weg op 17 en 18 oktober 2015 


Heropening buurtweg nr. 45 (11-08-2015)

brug buurtweg 45

 

BW 45 feestelijke opening

De buurtweg tussen Ambroossteenweg (t.h.v. Vinkestraat) en Korte Bakkestraat is weer open. Het tracé werd vrijgemaakt en er werd een 12m-lange voetgangersbrug geplaatst. Op zaterdag 18 juli werd de brug feestelijk geopend. 

 

Heropening buurtweg nr. 110 (20-11-2014)

Deze buurtweg maakt verbindinge tussen Bos-van-Aa en de Dukestraat in Hombeek (ligging).  Het tracé blijft behouden maar er was een machtiging nodig om een nieuwe brug te plaatsen over de Laarbeek die de grens vormt tussen beide gemeenten.

 VW 110

Samenwerkingsovereenkomst (30-10-2014)

Op dinsdag 28 oktober 2014 tekenden burgemeester Bart Coopman, schepen trage wegen Zemst Dirk Van Roey, Trage Wegen Zemst Theo Slachmuylders en gedeputeerde voor mobiliteit provincie Vlaams-Brabant Tom Dehaene een Samenwerkingsovereenkomst. Hiermee willen ze aantonen dat Zemst zich inzet om te werken aan hun netwerk van trage wegen. Meer info over dit project kunt u hier lezen. 


Dag van de Trage Weg (19-10-2014)

Op zondag 19 oktober 2014 tussen 13 en 18 uur worden er 2 wandelingen georganiseerd door Trage Wegen Zemst. De wandelingen vertrekken vanaf de Welzijnsbeurs in het Ontmoetingscentrum in Hofstade.


Gezocht trage wegspotters

Je houdt van wandelen en bent bereid om een tweetal keer per jaar een of meer trage wegen te controleren op gebreken? Dan is de gemeente Zemst op zoek naar jou!

De gemeente werkt momenteel aan een beleid rond trage wegen en gaat ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als peter of meter problemen op de reeds toegankelijke trage wegen ‘spotten’ en melden. Op die manier kunnen we de tracés optimaal toegankelijk houden.
Bouw mee aan een kwaliteitsvol trage wegennetwerk in Zemst!
Interesse? Vragen? Neem contact met Ilse Verdickt  op tel. 015 62 71 24 of ilse.verdickt@zemst.be.
Voor bewegwijzerde routes in Vlaanderen kan je nu al meldingen doorgeven via de ‘Routedokters’.

 

Gedeeltelijke verlegging en heropening buurtweg nr. 32 in Eppegem en nr. 77 in Zemst (01-04-2014)

Deze buurtwegen sluiten op mekaar aan en maken een verbinding tussen Kleine Baan en Windmolenstraat (ligging). De gemeenteraad keurde het dossier definitief goed. Het dossier werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 13-03-2014 goedgekeurd.
De werklieden hebben het tracé ondertussen vrij gemaakt en een inbuizing geplaatst in de gracht.

 

Goedkeuring gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 50 in Elewijt (05-11-2013)

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 17 oktober 2013 ingestemd met de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 50 tussen Diependaalstraat en Kasteelstraat.

 

Goedkeuring gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 104 in Zemst (05-11-2013)

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 10 oktober 2013 ingestemd met de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 104 tussen Beekveldstraat en Kleine Parijsstraat (ligging).

De buurtweg werd toegankelijk gemaakt door de aanleg van een overwelving en houten brug. 

 

Dag van de Trage Weg (21-10-2013)

Op zondag 20 oktober 2013 werd een wandeling georganiseerd door Trage Wegen Zemst en Natuurpunt. Zij kregen de ondersteuning van de gemeente om deze activiteit meer belangstelling te geven.

Enkele foto's.

Wil je de wandeling nog eens doen? Hierbij het plannetje.

 

Doorsteekjes
Mobiel 21 en Trage Wegen vzw gaan in heel Vlaanderen op zoek naar slimme mobiliteitsschakels. Dat zijn doorsteekjes voor fietsers en wandelaars langs ongewone plaatsen. Denk aan doorgangen onder gebouwen, openblijvende schoolpoorten of verkorte doorsteken van een parking naar een station. Deze schakels moeten lokale besturen inspireren om hun netwerk voor fietsers en voetgangers uit te breiden en te optimaliseren.

Lees meer...


trap jaagpad voetweg 96Buurtweg nr. 96 in Zemst (18-04-2013)

Heel wat wandelliefhebbers doorkruisen het veld vanaf het Schom om het jaagpad langs de Zenne te bereiken. Het betreft hier buurtweg nr. 96 uit de Atlas der Buurtwegen van Zemst en is openbaar toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Om het jaagpad beter bereikbaar te maken, werd recent door de beheerder nv Waterwegen en Zeekanaal een trap aangelegd op het talud. Dit op aanvraag van de werkgroep Trage Wegen Zemst, die zich inzet voor het behoud van dergelijke wegen.

Alvast veel wandelplezier!

 

 

Europees Platteland