sprite
Gemeente Zemst

Sociaal verhuurkantoor Webra

Sociaal Verhuurkantoren, kortweg SVK's genoemd, bieden sociale huurwoningen aan. In tegenstelling tot Sociale Huisvestingsmaatschappijen (die hun woonpatrimonium bouwen), huren Sociaal verhuurkantoren woonsten in op de private huurmarkt. Het Sociaal Verhuurkantoor draagt als hoofdhuurder alle verantwoordelijkheid m.b.t. de woonst t.o.v. een eigenaar-verhuurder en dient alle wettelijke bepalingen dienaangaande na te komen. Met wettelijke bepalingen wordt de private  huurwet bedoeld, daar een Sociaal Verhuurkantoor woonsten inhuurt van een privé-eigenaar op de private huurmarkt. Het Sociaal Verhuurkantoor zal de gehuurde woonst doorverhuren aan een persoon/gezin die is ingeschreven en zich op de wachtlijst bevindt. Dit systeem van onderverhuring biedt talloze voordelen voor zowel Eigenaar-verhuurders als Onderhuurders.

Ook de gemeente verhuurt enkele woongelegenheden via Webra. Dat zullen er naar de toekomst toe zeker nog meer worden. Het is daarom zeker aan te raden om, als u op zoek bent naar een betaalbare woning in de gemeente, u in te schrijven op de kandidatenlijsten van Webra. U kan deze formulieren bekomen aan het woonloket.

Ook als eigenaar kan u aan het woonloket verdere informatie bekomen omtrent het verhuren van een woning via Webra.

Meer weten?

www.webra.be

Brusselsesteenweg 191

1730 Asse

Tel: 02 451 24 90