sprite
Gemeente Zemst

Project trage wegen

(laatste update 04-07-2016)

Wat is een trage weg?

Een buurtweg in de Atlas die gelegen is op een perceel in private eigendom heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk (meestal over een breedte van 1,65 m). In de loop der jaren werden ook nieuwe trage wegen ontwikkeld, bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe verkavelingen. Ook veldwegen kunnen als trage weg gebruikt worden.

Nut van trage wegen

Trage wegen zijn meestal bedoeld voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze bieden veilige maar ook aangename verbindingen naar school, werk, het station of het dorpscentrum. 

Tevens dienen ze om landbouwpercelen te ontsluiten.

Daarnaast worden ze vaak recreatief gebruikt. Denk maar aan de vele wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Ideaal om op adem te komen buiten de drukte van steden en het verkeer. 

Trage wegen hebben ook een belangrijke functie bij het behoud van fauna en flora. Heel wat insecten maar even goed kleine dieren en vogels gebruiken deze wegen als hun natuurlijke habitat. 

Daarom besliste de gemeente Zemst om het thema 'Trage wegen' uit te werken.

Project Trage Wegen

Fase 1: Inventarisatie (uitgevoerd)

Om een beleid rond trage wegen op te maken is een grondige inventarisatie noodzakelijk.

De voorbije maanden werd een inventaris opgemaakt van alle trage wegen in haar gemeente. Hierbij kon de gemeente rekenen op de steun van een groep enthousiaste vrijwilligers.

De gemeente beschikt nu over volgende gegevens:

  • Een overzicht van alle trage wegen
  • Is de trage weg nog zichtbaar op het terrein?
  • Welke wegen zijn nog toegankelijk? Indien niet, waarom? Dit kan zijn omdat de weg afgesloten is,b dichtgegroeid is, voorzien van een verbodsteken “private toegang”, ...
  • Hoe breed is de weg
  • Welke verharding heeft de weg?
  • Maakt de weg deel uit van de atlas der buurtwegen?

Op basis van de inventarisatie werd een evaluatiekaart opgemaakt worden.

Fase 2: Evaluatie: Publieksbevraging en visievorming (uitgevoerd)

Dankzij de inventarisatie van de trage wegen werd zeer veel informatie vergaard worden over de toestand op het terrein. Om een duidelijker beeld te krijgen van het gebruik van de trage wegen, deed de gemeente beroep op inwoners, eigenaars en gebuikers van trage wegen.

Deze bevraging verliep in verschillende stappen.  Zo was er een in dividuele bevragen en kon je eind 2015 mee komen denken op onze interactieve participatieavond!

Achter de schermen werd daarna alle informatie verwerkt.

Fase 3: Beleidsplan

Alle noden en bezorgdheden werd verwerkt in 10 doelstellingen.

De gemeente heeft enerzijds niet de bedoeling om alle trage wegen open te stellen en te verbeteren, alleen diegene die recreatief of functioneel nuttig kunnen zijn. Hiervoor werd een actielijst opgeseld die zegt wat we met elke trage wege willen doen.

Anderzijds kan de gemeente kan niet alle geselecteerde trage wegen tegelijk aanpakken. Op basis van de aangeleverde data van de bevragingen werden prioriteiten vastgesteld.

Op 23 juni 2016 keurde de gemeenteraad de kompasnota (hoe, wat, waarom trage wegen), actielijst en de prioriteitenlijst goed.

Acties en prioriteiten zijn te bekijken op plan of in google maps. P

 

Na de opmaak moet er ook een controle op de uitvoering en realisatie van het beleidsplan komen.

Meer info:

Voor al je vragen kan je terecht bij:

team Infrastructuur

Ilse Verdickt

T 015 62 71 24

E ilse.verdickt@zemst.be