sprite
Gemeente Zemst

Stedenbouwkundige vergunning / melding

Vanaf 1 december 2010 moet u voor een aantal kleine bouwwerken geen vergunning meer vragen aan de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van een zwemvijver, het plaatsen van een tuinhuisje of een ander klein bijgebouw.

Voor andere werken aan uw woning, werd een meldingsplicht ingevoerd. U mag er dus niet zomaar aan beginnen, maar de administratieve afhandeling wordt wel een stuk eenvoudiger.
Daarnaast blijven er natuurlijk nog andere ingrepen bestaan waarvoor u wel degelijk een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen.
Hieronder wordt, aan de hand van enkele veel voorkomende bouwwerken, verduidelijkt welke algemene regels en principes van toepassing zijn.
De gemeente blijft echter uw eerste aanspreekpunt om op alle vragen te antwoorden die betrekking hebben op uw bouwplannen. Voor sommige projecten of percelen gelden immers specifieke regels.
Vervolgens wordt de administratieve toekenningsprocedure toegelicht. Het is weliswaar niet zeker dat u die zelf zult doorlopen: wanneer een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u veelal ook verplicht om een architect onder de arm te nemen en heel vaak kunt u die taak aan hem toevertrouwen.

De gemeente Zemst heeft een bouw- en verkavelingsverordening. Alle aanvragen moeten steeds conform deze verordening zijn; u kan ze bekomen op de dienst stedenbouw. De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling gaan altijd voor op een gemeentelijke verordening.

Wanneer een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, bent u vaak ook verplicht om een beroep te doen op een architect. Het is echter niet omdat er geen architect vereist is, dat er ook geen stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel namelijk de werkzaamheden die zijn vrijgesteld van een architect.

Opmerking: we kunnen hier deze materie onmogelijk tot in de kleinste details uitspitten. We beperken ons tot de belangrijkste regels.

Opgelet: indien de bouwwerken die u wenst uit te voeren volgens onderstaande principes niet-vergunningsplichtig of meldingsplichtig lijken te zijn, maar in strijd zijn met de geldende voorschriften (verordeningen, verkavelingen, BPA of RUP) dan is het vrijstellingsbesluit/meldingsbesluit niet van toepassing!

Opgelet: indien uw woning getroffen is door een rooilijn (wat betekent dat ze gedeeltelijk op het openbare domein staat), dient u voor alle werken (ook de niet-vergunningsplichtige werken) de schriftelijke toelating aan het schepencollege te vragen.

renovatie en onderhoud

renovatie

uitbreiden

uitbreiden

losstaande bijgebouwen (tuinhuizen, serres,...)

bijgebouw

 functie wijzigen

functiewijziging

meergezinswoning maken

opsplitsen

zonnepanelen en schotelantennes

zonnepanelen

groen

bomen, afsluiting

niet overdekte constructies

oprit, zwembad

 

 reliefwijzigingen en ondergrondse installaties

reliëfwijziging

tuinaccessoires (speeltuig, bbq, brievenbus,...)

kleine constructies,
opslag

 

slopen

slopen

 

 

De adminstratieve procedure

U houdt zich niet aan de regels

Zonevreemde constructies

 

Formulieren

De aanstiplijsten en nodige formulieren voor een stedenbouwkundige vergunning kan hier u terug vinden. 

 

Administratieve kosten

U vindt de tarieven in het reglement administratieve stukken en inlichtingen van technische aard.