sprite
Gemeente Zemst

Leningen

Het is zonder meer duidelijk dat de maandelijkse kosten van de leningslasten van zeer groot belang zijn bij het bouwen van een woning.

1) Regel zelf uw lening

De kantoren van alle bankiers staan voor iedereen open. De bankiers geven kosteloos antwoord op al uw vragen. U informeert best bij meerdere inrichtingen om de voorwaarden te vergelijken.

Bedenk dat tussenpersonen een percent op leningen ontvangen (dat u betaalt).

2) Vergelijk de leningen

 • Is de rentevoet aanpasbaar?
 • Welk is het juiste bedrag van de maandelijkse afbetalingen? Een lagere rentevoet betekent niet altijd een kleinere maandelijkse last.
 • Informeer ook steeds naar alle mogelijke kosten (dossier kosten, schattingskosten, commissieloon, enz.).
 • Bevraagt u over de eventuele kosten van wederbeleggingsvergoedingen bij eventuele vervroegde terugbetaling van de lening.

3) Zorg voor spaargelden

Wanneer u méér wenst te lenen dan het normale, kan u in handen komen van financiers die zogezegd méér kunnen, maar u zult ook véél hogere intrestvoeten betalen. Indien u dus geen uitzonderlijke hoge intresten wilt betalen, zorg dan voor spaargelden om te beginnen. Tussenpersonen zien nergens moeilijkheden en weten er altijd een mouw aan te passen. Houd er echter wel rekening mee dat dat op uw kosten is en soms in hun voordeel.

4) Lenen bij het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds richt zich op het verstrekken van leningen tegen zeer voordelige rentevoeten aan gezinnen met tenminste 1 kind ten laste en een bescheiden inkomen. De maximale inkomensgrens die een gezin met één kind ten laste mag bereiken, bedraagt € 52700 als gezamenlijk belastbaar inkomen van het voorlaatste jaar dat de leningsaanvraag voorafgaat. Het maximum toegelaten netto belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling.

Dus naarmate u meer kinderen ten laste hebt en/of het inkomen kleiner is, zal de rentevoet nog voordeliger worden.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

Vlaams Woningfonds,

de Meeûssquare 26-27, 1000 Brussel

tel. 02 548 91 11

fax 02 514 18 16

info@vlaamswoningfonds.be

vlaamswoningfonds.be

Plaatselijk kantoor: open 1ste en 3de woensdag van de maand tussen 9.00 u en 11.00 u

Portaelscentrum, Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde

Voor meer adressen en telefoonnummers

0800 16287 (gratis nummer)

5) Lenen bij de provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant kent bijkomende leningen toe bij onderhandse akte voor het renoveren van bestaande woningen enerzijds en het bouwen of aankopen van een woning anderzijds.

In het geval van een woningrenovatie kan een renovatielening worden toegestaan voor het uitvoeren van verbeterings-, sanerings- en vergrotingswerken of werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een gezinslid of een ascendant.

Een lening voor het bouwen of aankopen van een woning wordt toegekend aan personen die een hoofdlening aangaan bij een kredietinstelling met het oog op het bouwen of aankopen van een woning, volledig bestemd voor de huisvesting van de aanvragers.

Voor meer inlichtingen over de provinciale leningen kunt u terecht bij:

Provincie Vlaams-Brabant

Provincieplein 1, 3010 Leuven

tel. 016 26 72 78

www.vlaamsbrabant.be

6) Verzekering Gewaarborgd Wonen

De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De eerste kapitaalsopname mag maar max.1 jaar geleden zijn, de aanvrager moet het afgelopen jaar ononderbroken gewerkt hebben en de verkoopwaarde van de woning mag maar maximum 320.000 euro zijn (tenzij in Vlabinvest gebied)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vlaamse Infolijn op het gratis telefoonnummer 0800 30201.

7) VEA energielening

3Wplus Energie verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen aan de woning. 3Wplus Energie werkt als lokale entiteit van het VEA (Vlaamse Energie Agentschap) (http://www.energiesparen.be/over_vea) die het geld voor deze leningen ter beschikking stelt.

De goedkope energieleningen worden aangegaan voor een bedrag tot € 10 000 met een rentevoet van 2% of zelfs 0% (voor een specifieke doelgroep).

 

Voor wie?

Voor iedereen, eigenaar of huurder.

Voorwaarden:

 • De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats
 • De woning bevindt zich op grondgebied van de gemeente
 • De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer
 • Er gelden geen inkomensbeperkingen
 • De lening wordt aangegaan per woning

 

Waarvoor?

 • Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
 • Vervanging oude cv-ketel door een condenserende ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en een installatie met microwarmtekrachtkoppeling
 • Onderhoud cv-ketel
 • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsschakeling
 • Installatie van een zonneboiler
 • Uitvoering van een energieaudit in de woning

De leningen gelden zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Voor meer info kan u terecht bij:

3Wplus

Brusselsesteenweg 617,1731 Zellik.

Tel: 0493 51 17 64
www.3wplus.be