Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. (nieuw reglement vanaf 01/01/2021)

Gemeente Zemst werkt voor de afvalverwerking samen met het intergemeentelijke samenwerkingsverband Incovo. Vanaf 1 januari 2021 zal dit nieuw belastingreglement in werking treden. Incovo zal gemachtigd worden om deze contantbelasting te innen.

Dit reglement behandelt de tarieven op het recyclagepark, de invoering van P+MD en een tariefverlaging voor groot restafval. Met dit nieuwe reglement wordt het principe “de gebruiker betaalt” en “sorteren wordt beloond” consequent toegepast. Er is een evenwicht tussen tariefverhogingen en -verlagingen.

Vanaf 1 april 2021 is er een algemene inzameling van alle plasticverpakkingen in de zogenaamde blauwe P+MD zak. Voor alle inwoners zal dit een vereenvoudiging en besparing betekenen, zelfs al wordt de restafvalzak iets kleiner.

Belangrijkste tarieven:

De restafvalzakken worden verkocht tegen volgende prijs:
- voor PMD-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons), in pakken van 10, tegen de prijs van € 0,15 per zak met een inhoudsvermogen van 60 liter;

Vanaf 1 april 2021 wijzigt de pmd-zak naar een zak voor p+md. Alle plastic verpakkingen zijn voortaan toegelaten in deze zak. Het tarief wijzigt niet.

- voor GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval), in pakken van 10, tegen de prijs van € 0,25 per zak met een inhoudsvermogen van 15 liter; en € 1,20 per zak met een inhoudsvermogen van 60 liter;

- voor restafval, in pakken van 10, tegen de prijs van € 0,90 per zak met een inhoudsvermogen van 30 liter; en € 1,80 per zak met een inhoudsvermogen van 60 liter. Vanaf 1 april 2021 wijzigen de zakken voor restafval, ingevolge de invoering van de p+md van formaat: 45 liter voor de zak van € 1,80 en 22,50 liter voor de zak van € 0,90.
De bestaande zakken van 60 en 30 liter mogen worden gebruikt tot 31 augustus 2021, nadien kunnen ze worden ingeruild bij INCOVO .