Communicatie werken door nutsmaatschappijen

Er kwamen bij het gemeentebestuur verschillende opmerkingen binnen over onaangekondigde werken op openbaar domein. Bij nazicht bleek dat die werven wel vergund waren, maar dat de aannemer de communicatievoorwaarden in de vergunning niet opvolgde.

Als de gemeente vergunningen goedkeurt voor werven die ze niet zelf co├Ârdineert, legt ze de aanvrager op om de bewoners langs de werf minstens 48 uur vooraf in te lichten over de aard en de omvang van de werken. De communicatie omtrent dergelijke werken heeft de gemeente dus niet zelf in de hand waardoor tijdig ingrijpen vaak niet mogelijk is. Omdat goede informatiedoorstroming cruciaal is, zullen we in de toekomst extra inspanningen leveren om nutsmaatschappijen aan te zetten voldoende aandacht te besteden aan het informeren van aangelanden bij het uitvoeren van werken in onze gemeente.

Wat de recente meldingen betreft: onze teams checkten de vergunning en gingen ter plaatse. Daar werd effectief vastgesteld dat de (communicatie)voorwaarden niet opgevolgd werden door de nutsmaatschappij. We bedanken de melders voor hun terugkoppeling en zullen opgelegde voorwaarden bij het afleveren van vergunningen aan nutsmaatschappijen in de toekomst beter opvolgen.

Gepubliceerd op dinsdag 12 januari 2021 17.56 uur