sprite
Gemeente Zemst

Verkiezingen

Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 14 oktober 2018.

Voor wie

  • Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
  • Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie

Voorwaarden

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Zemst op 1 augustus 2018
  • Je moet op 14 oktober 2018 jouw burgerlijke en politieke rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling)

Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarde voldoen:

  • Op het moment van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijke verblijf

Hoe gaan we te werk?

Je moet ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Dit kan bij de gemeente aan de hand van een voorgeschreven formulier. Het formulier kan je terugvinden op de website www.vlaanderenkiest.be of kan je bekomen op het gemeentehuis bij team Burger of aan het onthaal.

Daarna wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden voldoet. Je wordt via brief op de hoogte gebracht van de beslissing of de aanvraag aanvaard wordt of geweigerd.

Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

Meer info

www.vlaanderenkiest.be
www.ikstemook.be