sprite
Gemeente Zemst

Lokale verkiezingen 14 oktober 2018

Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 14 oktober 2018.

Voor wie

  • Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
  • Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie

Voorwaarden

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Zemst op 1 augustus 2018
  • Je moet op 14 oktober 2018 jouw burgerlijke en politieke rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling)

Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarde voldoen:

  • Op het moment van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijke verblijf

Hoe gaan we te werk?

Je moet ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Dit kan bij de gemeente aan de hand van een voorgeschreven formulier. Het formulier kan je terugvinden op de website www.vlaanderenkiest.be of kan je bekomen op het gemeentehuis bij team Burger of aan het onthaal.

Daarna wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden voldoet. Je wordt via brief op de hoogte gebracht van de beslissing of de aanvraag aanvaard wordt of geweigerd.

Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

Meer info

www.vlaanderenkiest.be
www.ikstemook.be

Stemmen bij volmacht

In België is er stemplicht. In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. In dat geval kan je een volmacht geven. Iemand anders brengt dan in jouw plaats je stem uit.

Wanneer kan je bij volmacht stemmen?

Je kan iemand volmacht geven omwille van medische redenen of wegens ziekte. Je kan niet deelnemen om beroepsredenen of je bent student en kan niet stemmen om studieredenen. Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie. Op de website www.vlaanderenkiest.be vind je meer informatie over de voorwaarden om met volmacht te kunnen stemmen.

Een volmacht geven? Hoe doe je dat?

Eerst vul je het volmachtformulier in. Je kan het formulier terugvinden op de website van Vlaanderenkiest of je kan het afhalen in het gemeentehuis. Bij een volmachtformulier hoort steeds een attest (attest van de burgemeester, doktersattest, attest werkgever, ...). Meer informatie op www.vlaanderenkiest.be over de bewijzen of attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat als je geen volmacht wil geven?

Als je geen volmacht wil/kan geven of je bent te laat om dit nog te regelen, dan kan je het bewijs van afwezigheid (doktersbriefje, attest werkgever, ...) vooraf nog bezorgen aan jouw gemeentebestuur of op de dag van de verkiezingen laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet gaan stemmen. Je kan ook achteraf een brief schrijven naar de Vrederechter met uitleg waarom je niet bent gaan stemmen.

Meer info: www.vlaanderenkiest.be