Collectieve schuldenregeling

Voor deze vorm van schuldbemiddeling dien je een dossier in bij de rechtbank. De rechtbank zal oordelen of je voldoende schulden hebt om in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling . Wanneer de rechtbank jou heeft toegelaten tot deze vorm van schuldbemiddeling, duidt de rechtbank ook iemand aan die jouw schuldenregelaar zal zijn voor de volledige periode. Deze schuldenregelaar heeft vooral als taak afspraken te maken met de schuldeisers en om jou maandelijks van een leefgeld te voorzien. De maatschappelijk werker kan je helpen hiervoor de aanvraag te doen.

De betalingen en opvolging gebeuren door de schuldbemiddelaar/advocaat.