Collectieve schuldenregeling

Voor deze vorm van schuldbemiddeling dien je een dossier in bij de rechtbank. Zij zullen oordelen of je voldoende schulden hebt om een collectieve schuldenregeling te krijgen. De rechtbank duidt ook iemand aan die je schuldenregelaar zal zijn voor de volledige periode. Deze schuldenregelaar heeft vooral als taak afspraken te maken met de schuldeisers. De maatschappelijk werker kan je helpen de procedure aan te vragen én te voorkomen dat je nieuwe schulden maakt.

De betalingen en opvolging gebeuren door de schuldbemiddelaar/advocaat.