Circulatieplannen in opmaak, ontwerper is aangesteld

Het gemeentebestuur heeft een studiebureau aangesteld voor de opmaak van circulatieplannen voor de dorpskernen van Eppegem, Elewijt, Zemst en Weerde. De bewoners zullen hier maximaal bij betrokken worden.

De eerste participatierondes zullen al in juni doorgaan. Meer informatie volgt hierover. Het doel van het circulatieplan is om tot autoluwe en leefbare kernen te komen, waar elke plek wel autobereikbaar blijft voor wie daar nood aan heeft. Doorgaand verkeer wordt maximaal geweerd uit de dorpskernen. Uitgebreide zones 30 moeten meer kansen bieden aan fietsers, veiligheid en schone lucht. Ook de effecten ervan buiten de kernen worden bekeken, zodat het probleem zich niet verplaatst naar bijvoorbeeld de landelijke wegen. Aan het studiebureau wordt ook gevraagd om ontwerp- en parkeerprincipes op te maken, die dan kunnen worden toegepast over het hele Zemstse grondgebied. Zo wordt er onder meer gestreefd naar een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk over de hele gemeente.

Gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019 17.42 uur