Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De droogte van 2018 laat zich nog voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Het grondwaterpeil is onvoldoende hersteld tijdens de winter.

Door de weinige neerslag nu, dalen het peil en debiet van de waterlopen snel – soms tot droogvallen toe. Ecologisch kwetsbare waterlopen gaan snel achteruit.

Om de schade te beperken, stelt de gouverneur van Vlaams-Brabant een captatieverbod in vanaf 19 juli 2019 op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op (specifiek in Zemst) de Zenne en de kanalen Leuven-Dijle en Brussel-Schelde. Voor waterlopen onder beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten (zie https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties). De reeds geldende meldings- en vergunningsplicht blijven onveranderd (zie https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie). Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.

Info: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 10.51 uur